NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - co tento pojem znamená?

Náhradní plnění vychází z §81 zákona č. 435/2004 Sb. (zákona o zaměstnanosti), který jednoznačně ukládá povinnost všem společnostem, firmám či organizacím, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového počtu zaměstnanců. To znamená přibližně za každou 25-tou osobu mají povinnost zaměstnat také 1 osobu se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:
– 1. zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
– 2. spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
– 3. odvést invalidní daň do státního rozpočtu

nebo kombinovat všechny tyto způsoby.

Stáhnout brožuru -NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Vzorový příklad

Společnost s celkovým počtem 200 zaměstnanců má ze zákona povinnost zaměstnávat 4 % OZP
4 % z 200 = 8 invalidních zaměstnanců
Na 200 zaměstnanců má tedy povinnost zaměstnávat 8 OZP. Pokud tuto povinnost nesplní, musí zaplatit 2,5 násobek průměrné mzdy (25.101 Kč) za každého nezaměstnaného OZP. Záměstnává-li například pouze 1 OZP, nezbývá jí nic jiného než uhradit daň za 7 nezaměstnaných OZP.
7 x 2,5 x 25.101 = 439 267,-Kč
anebo
odebrat zboží nebo služby od společnosti zaměstnávající z celkového počtu více jak 50 % OZP a to v objemu 7mi násobku průměrné mzdy za každého nezaměstnaného OZP. V tomto případě tedy
7 x 25.101 x 7 = 1 229 949,-Kč

Co je potřeba vědět o náhradním plnění:

1. Povinný podíl ve společnosti nad 25 je 4 % OZP (osoby zdravotně postižené)
2. Daň za nesplnění povinnosti zaměstnat jednoho OZP je cca 60.000,– Kč nebo
3. Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP ve výši cca 170.000,– Kč
4. Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca 850.000,– Kč za jednoho zaměstnaného člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně
5. Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce
6. Do náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, proto se doporučuje smluvní ujednání mezi
poskytovatelem a příjemcem náhradního plnění
ZZP – zaměstnavatel zdravotně postižených OZP – osoba zdravotně postižená ZP – zdravotní postižení
Neváhejte nás kontaktovat, my Vám s náhradním plněním pomůžeme.

Body 1) a 3) jsou tzv. náhradním plněním v případě, že daný subjekt nemůže nebo nechce osoby se zdravotním postižením přímo zaměstnávat.
 

Kdo může náhradní plnění poskytovat?
Náhradní plnění lze využít formou spolupráce, tedy dle bodu b) odstavce 2 §81 zákona č. 435/2004 Sb., spolupráce se subjektem, který přímo zaměstnává osoby se zdravotním postižením ve větším podílu než 50%. Tento subjekt tedy musí být přímo zaměstnavatel více než 50% osob se zdravotním postižením.Náhradní plnění může poskytovat, v souladu se zákonem, pouze na přesně vymezené oblasti, kterými jsou „výrobky“, „služby“ nebo „zakázky“.
 

Výhody náhradního plnění
V případě spolupráce v rámci náhradního plnění dle bodu b) se vzájemný objem započítává a snižuje případný odvod do státního rozpočtu dle bodu c), který mnoho společností chápe jako svoji čistou ztrátu. Díky této úspoře na invalidní dani, fakticky dochází k téměř 35,7% úspoře z nákupních cen od společností, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Tato skutečnost měla zajistit zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením prostor pro případné částečné navýšení cen - navzdory konkurenci, z důvodů nutnosti kompenzace souvisejících více-nákladů spojených s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením (vysoká nemocnost, vyšší zmetkovitost, nízká produktivita apod.…). Společnosti, které osoby se zdravotním postižením nezaměstnávají, měla tato povinnost naopak motivovat ke spolupráci s takovými subjekty.


Související dokumenty
• Kompletní znění zákona č. 435/2004 Sb. - zákona o zaměstnanosti
• Kompletní znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb.